22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Broszury i Katalogi

Bloki reakcyjne i odczynniki do derywatyzacji

Dozowniki automatyczne i pipety

Kolumny GC

Kolumny i wzorce GPC

Materiały referencyjne i wzorce

Monitoring powietrza

Płytki TLC

Sprzęt SPE

Strzykawki

Wirówki labolatoryjne

ODPAROWYWANIE POD AZOTEM (ZATĘŻARKI)

BLOKI GRZEWCZE

Wyparki rotacyjne

Łaźnie wodne

Chillery

Generator ciekłego azotu

Płyty grzewcze