22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Generatory gazów

Linia Brezza Firmy Claind

Jedyna linia generatorów gazu dostosowanych do potrzeb użytkowników, która rośnie wraz z laboratorium.

Nowa linia Brezza obejmuje generatory wodoru, generatory azotu, generatory powietrza „zerowego” i oczyszczacze gazu oraz rozległy asortyment osprzętu i elementów uzupełniających.

Technologia CLAIND jest oparta na wyłącznych patentach, a także wzmocniona poprzez kontakty z partnerami o dużym doświadczeniu, co pozwala na dostarczanie na rynek zupełnie nowych rozwiązań, które zawsze stanowią najwyższy poziom techniczny. Przykładem jest umowa podpisana z Proton Energy Systems, wiodącą amerykańską firmą w dziedzinie systemów generowania wodoru i technice pracujących w wysokiej temperaturze membran wymiany protonów (HT PEM)

Dla tej linii produkcyjnej naturalną konfiguracją jest „wieża”, która jest złożona z czterech generatorów (wodoru, azotu, powietrza i kompresora) umieszczonych jeden na drugim dla zminimalizowana zajmowanego miejsca; urządzenia mogą być używane pojedynczo jako niezależne moduły lub w połączeniu w wersji dwu- lub trzymodułowej.

Linia Brezza firmy Claind jest to jedyna na rynku linia generatorów, które są dostosowane do potrzeb każdego laboratorium. Jest to możliwe dzięki elastycznej strukturze złożonej z niezależnych modułów, które:

  • można dowolnie składać;
  • są w stanie dostarczyć różne rodzaje gazów dla każdego zastosowania analitycznego;
  • są zintegrowane w jednym systemie sterowania elektronicznego, który może być obsługiwany zdalnie i jest w stanie zarządzać maksymalnie 32 modułami z możliwością monitorowania pracy każdego modułu przez Ethernet;
  • można ustawiać jeden na drugim, co daje oszczędność miejsca;
  • można umieszczać oddzielnie od kompresora powietrza, który można usunąć do części technicznej (dla obniżenia niskich poziomów hałasu w środowisku laboratoryjnym);
  • mogą wykorzystywać istniejące źródło sprężonego powietrza w laboratorium;
  • mają możliwość monitorowania czasów i tabel konserwacji oraz dziennika pracy.