22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Płytki TLC

Oferujemy bardzo duży wybór płytek do chromatografii TLC produkcji niemieckiej firmy Macherey-Nagel.

W ofercie dostępne są płytki szklane (TLC i PLC), poliestrowe i aluminiowe ze standardową krzemionką, niemodyfikowaną i modyfikowaną do HPTLC (nano-silica), tlenkiem aluminium, celulozą oraz z fazami mieszanymi do specjalnych analiz.

Oferujemy również pozostałe akcesoria potrzebne do chromatografii cienkowarstwowej – komory, rozpylacze, adsorbenty.