22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Kolumna kapilarna Rxi-65TG

Firma Restek wprowadziła na rynek nową kolumnę kapilarną Rxi-65TG pozwalającą na dokładną i niezawodną analizę GC trójglicerydów w olejach jadalnych.

Umożliwia ona także zwalczanie oszustw żywnościowych dzięki swoim następującym zaletom:

  • Stabilności w wysokich temperaturach która zapewnia powtarzalność wyników i wydłużoną żywotność kolumny chromatograficznej
  • Rozdzielczości i możliwości oznaczania ilościowego krytycznych trójglicerydów bez interferencji spowodowanych tzw. „bleedingiem” kolumny.
  • Możliwości obserwowania nawet nie derywatyzowanych mono- i diglicerydów

Przez dziesięciolecia do analizy trójglicerydów (acylogliceroli) w olejach jadalnych stosowano kolumny GC z fazami stacjonarnymi z polisiloksanu w 65% podstawionego grupami fenylowymi.

Ponieważ jakość i powtarzalność tego typu kolumn kapilarnych zależy od równomiernego pokrycia fazą wnętrza kapilary kolumny typu 65 są trudne w produkcji i mogą wykazywać wysokie szumy i małą inertność. Interferencje z szumem kolumny przeszkadzają w dokładnej identyfikacji i oznaczaniu ilościowym analitów oraz z czasem prowadzą do przesunięcia czasu retencji, utraty rozdzielczości i prawidłowego kształtu piku. Stosunkowo wysokie temperatury stosowane w większości metod analitycznych trójglicerydów tylko pogłębiają te problemy.

Oferowana kolumna kapilarna firmy Restek Rxi-65TG ma znacznie poprawione te parametry. Zapewniają to ściśle kontrolowane wytwarzanie i rygorystyczne testy kontroli jakości. Każda nowa kolumna Rxi-65TG będzie działać tak dobrze, jak ostatnia. W testach monitorowana jest nawet symetria undekanolu który jest doskonałym wskaźnikiem inertności kolumny, zapewniającym, że kolumny Rxi-65TG są wystarczająco inertne, aby obserwować nie derywatyzowane mono- i diglicerydy.

 

Nowe kolumny Restek Rxi-65TG zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach, reprezentują kolejny poziom stabilności termicznej kolumn z wysokim nasyceniem grupami fenylowymi. Nowa chemia i najnowocześniejsza produkcja pozwalają kolumnom Rxi-65TG przewyższać wiodące kolumny konkurentów w zakresie analizy trójglicerydów, nawet pokonując własną poprzednia kolumnę typu 65 dzięki czemu rzadziej można wymieniać kolumnę.

Najlepszym testem stabilności termicznej jest to, jak kolumna zachowuje się po długotrwałym narażeniu na krytyczne warunki.

Kolumny używane do analizy trójglicerydów są rutynowo poddawane temperaturze powyżej 360 ° C przez krótkie okresy czasu, dlatego Restek stworzył rygorystyczny test, w którym porównywano kolumny po całkowitym czasie ekspozycji w wysokiej temperaturze wynoszącym 48 godzin. W eksperymencie końcowa temperatura pieca była utrzymywana na poziomie 360 ° C dla wszystkich kolumn. Kolumna Rxi-65TG
kolumna ma najniższe szumy dla wszystkich kolumn w całym eksperymencie, co oznacza, że można na niej niezawodnie rozdzielić i określić ilościowo trójglicerydy nawet po kilku dniach ciągłej pracy kolumny w wysokich temperaturach bez zakłóceń spowodowanych „bleedingiem”.

Nowatorska chemia, wymagające procedury produkcyjne i kontrola jakości specyficzna dla opisywanej aplikacji zapewniają, że kolumna kapilarna Rxi-65TG jest najbardziej wytrzymałą i niezawodną kolumną do dokładnej, precyzyjnej analizy trójglicerydów w olejach jadalnych. Wykonanie analiz profili trójglicerydów dla czterech powszechnie stosowanych towarów takich jak: oliwa z oliwek, olej palmowy, olej słonecznikowy i masło kakaowe pozwala na stwierdzenie, że każdy produkt ma odrębny profil trójglicerydów, który można łatwo rozpoznać za pomocą kolumna Rxi-65TG.
Laboratoria zajmujące się jakością żywności i jej autentyczności mogą przy jej pomocy niezawodnie i dokładnie analizować trójglicerydy w olejach jadalnych.

Więcej na https://www.restek.com/Technical-Resources/Technical-Library/Foods-Flavors-Fragrances/FFSS3091-UNV.pdf