22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Spektrometr mas

Czym jest Spektrometr mas?

Podstawową zasadą działania każdego spektrometru mas, i to bez względu na jego konstrukcję, jest jonizacja cząsteczek badanej substancji, co umożliwia jej przyspieszenie w polu elektrycznym w próżni. Generalnie spektrometria mas jest techniką analityczna, której podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu.

Wyniki działania spektrometru mas prezentowane są w formie widma masowego, a sama metoda badawcza znajduje swe zastosowane w przeróżnych potrzebach. Służy między innym do:

 • pomiaru mas atomowych pierwiastków i mas cząsteczkowych związków chemicznych
 • wykrywania obecności i oznaczania zawartości ilościowej określonych pierwiastków chemicznych w badanych próbkach
 • wykrywania obecności i oznaczania zawartości ilościowej określonych związków chemicznych w badanych próbkach
 • ustalania budowy cząsteczek związków chemicznych
 • wykrywania i identyfikacji w czasie rzeczywistym substancji rozdzielanych za pomocą technik chromatograficznych
 • badania składu i obrazowania powierzchni ciał stałych, jak chociażby urządzeń półprzewodnikowych

 

 

  chromatograf

  Potrzebujesz pomocy lub szczegółów oferty Spektrometrów?

  Skontaktuj się z nami – pomożemy i zaproponujemy indywidualną ofertą

  Gdy przyjrzymy się budowie spektrometru mas, zasadniczo wyróżnimy w nim kilka niezbędnych elementów. Są to mianowicie:

  • komputer
  • analizator masy
  • źródło jonów
  • detektor
  • układ wprowadzania próbki
  • układ rejestracji i przetwarzania wyników

  W czasie wykonywania spektrometrii mas stosować możemy różne metody jonizacji. Do najistotniejszych z nich należą:

  • metoda jonizacji w wysokiej próżni
   • jonizacja elektronowa
   • jonizacja polem
  • metoda jonizacji w warunkach średniej próżni
   • jonizacja chemiczna
  • metoda jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym
   • jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym
   • fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym
  • metoda transferu jonów z roztworu do fazy gazowej
   • elektrospray lub elektrorozpylanie
  • metody desorpcyjne
   • desorpcja polem
   • desorpcja laserowa wspomagana matrycą
   • bombardowanie szybkimi atomami
   • spektrometria jonów wtórnych z użyciem ciekłej matrycy
   • spektrometria jonów wtórnych
   • elektrospray desorpcyjny
   • bezpośrednia analiza w czasie rzeczywistym

  Samo działanie tradycyjnego spektrometru mas opiera się na odchylaniu strumienia jonów substancji poddawanej badaniu w polu magnetycznym bądź elektrycznym, stąd też analizowane cząsteczki muszą posiadać ładunek elektryczny.

  Wewnątrz samego spektrometru mas znajduje się próżnia, która powoduje, iż ruch jonów nie jest zakłócany przez zderzenia z cząsteczkami gazów, a jedynie określony jest przez oddziaływanie cząsteczki z polem elektrycznym i magnetycznym.