22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Kolumna chromatograficzna

Co trzeba wiedzieć o kolumnach chromatograficznych?

Kolumna chromatograficzna to jeden z najważniejszych elementów chromatografii kolumnowej, czyli jednej z metod chromatograficznych, służących rozdzielaniu przeróżnych mieszanin.

Metoda ta, wykorzystująca kolumnę chromatograficzną, polega na wprowadzeniu mieszaniny poddawanej analizie na adsorbent (czyli stałą fazę stacjonarną), który jest umieszczony w cylindrycznej kolumnie, a następnie rozdzieleniu jej na składniki z wykorzystaniem ciekłej fazy ruchomej. Z kolei ta ciekła faza wprowadzana jest bezpośrednio na kolumnę z odpowiedniego zbiornika.

Metoda ta, wykorzystująca kolumnę chromatograficzną, polega na wprowadzeniu mieszaniny poddawanej analizie na adsorbent (czyli stałą fazę stacjonarną), który jest umieszczony w cylindrycznej kolumnie, a następnie rozdzieleniu jej na składniki z wykorzystaniem ciekłej fazy ruchomej. Z kolei ta ciekła faza wprowadzana jest bezpośrednio na kolumnę z odpowiedniego zbiornika.

kolumna chromatograficzna

Potrzebujesz pomocy lub szczegółów oferty kolumn chromatograficznych?

Skontaktuj się z nami – pomożemy i zaproponujemy indywidualną ofertą

Kolumna Chromatograficzna w AnchemPlus!

W samej kolumnie chromatograficznej składniki mieszanki przemieszczają się ku dołowi z szybkością zależną od siły oddziaływań ich cząsteczek z adsorbentem. Natomiast siła tych oddziaływań jest uzależniona od budowy cząsteczek, dlatego też poszczególne składniki mieszanki przemieszczają się z różną szybkością, tym samym rozdzielone już składniki można odbierać na dole kolumny. Następnie zaś odparowanie rozpuszczalnika z odpowiednich porcji wycieku (tak zwanych frakcji) pozwala na wyodrębnienie czystych składników poddanej badaniu mieszaniny.

Natomiast w zależności od wielkości kolumn i ilości rozdzielanego materiału chromatografia kolumnowa może być wykorzystywana w skali:

  • analitycznej
  • laboratoryjnej (preparatywnej lub półpreparatywnej)
  • przemysłowej

Kolumna chromatograficzna i chromatografia jako całość, z uwagi na zdolność do rozdzielania wieloskładnikowych mieszanin substancji o bardzo zbliżonych właściwościach stała się przyczyną wielkiego spektrum jej współczesnych zastosowań. Mowa tu o szeroko pojętej analityce, technologii pozyskiwania leków ze źródeł naturalnych, biotechnologii czy też innych jeszcze dziedzinach.

Szczególnie w przypadku analityki, oznaczenie danych składników będących w mieszaninie z innymi (zwłaszcza o podobnych właściwościach