22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Jak dbać o czystość szkła laboratoryjnego?

Laboratorium to miejsce gdzie powinny panować sterylne warunki i tyczy się to wszystkich sprzętów jakie używane są w codziennej pracy, a w szczególności szkła które służy do różnych badań i eksperymentów. Może wydawać się że umycie szkła to przecież żaden problem, natomiast czyszczenie powinno odbywać się z najwyższą starannością, gdyż nawet najmniejsze zabrudzenie bądź włókienko na przykład z ręcznika papierowego mogą wpłynąć negatywnie na wynik badania.

Szkło laboratoryjne powinno być myte zaraz po zakończeniu danego badania.

Takie szybkie działanie pozwoli na dokładne i bezproblemowe usunięcie odczynników. Jeżeli umycie szklanych pojemników nie jest możliwe od razu, to należy namoczyć naczynia, tak aby nic nie miało możliwości zaschnięcia i tym samym utrudnienia wyczyszczenia w późniejszym terminie. W zależności od przeprowadzanych z udziałem naczyń szkła laboratoryjnego analiz chemicznych, prac naukowych czy też kontroli jakości należy do czyszczenia szkła używać różnych środków i detergentów. Ocena zanieczyszczenia jest ważna, ponieważ pozwala od razu dobrać odpowiedni środek czyszczący. Dla przykładu:

  • zabrudzenia z substancji smolistych należy w pierwszej kolejności usunąć rozpuszczalnikiem
  • zanieczyszczenia organiczne traktujemy w pierwszej kolejności acetonem, a w drugim kroku używamy detergentu i wody
  • substancje nieorganiczne usuwamy za pomocą rozcieńczonych kwasów zasadowych, lub zasad sodowych i amonowych
  • pozostałości kwasów pozbywamy się przy użyciu rozpuszczalników zasadowych
  • resztki zasad czyścimy przy pomocy kwasów mineralnych

Czego jeszcze można używać do czyszczenia naczyń typu szkło laboratoryjne?

Otóż specjalne miękkie szczotki mogą poradzić sobie z trudniejszymi zabrudzeniami. Należy pamiętać aby nie używać szczotek drucianych ani metalowych które mogą uszkodzić szkło. Jeżeli powstały zabrudzenia w wyniku reakcji spalania to należy usunąć je za pomocą mieszaniny chromowej. Pozostałości po smarach najlepiej pozbędziemy się w procesie gotowania szklanych naczyń w rozcieńczonym roztworze węglanu sodu bądź przy użyciu acetonu. Jeżeli szkło laboratoryjne służyło do pracy ze związkami bakteriologicznymi należy pierwsze potraktować je roztworem dezynfekującym, następnie wysterylizować, umyć detergentem i wypłukać.

Gdy już usunięte zostaną wszelkie widoczne zabrudzenia to nadchodzi czas na płukanie. Szkło do analiz i eksperymentów płuczemy dokładnie pod bieżącą wodą, zarówno w środku jak i na zewnątrz. Czynność powtarzamy około 6 razy i na koniec płuczemy wodą destylowaną. Jeżeli chodzi o suszenie to powinno odbywać się ono naturalnie, to znaczy że szkło odkładamy na półkę gdzie może samo wyschnąć. Unikamy wycierania szklanych naczyń wszelkimi materiałami ponieważ jak już wspomnieliśmy na początku wszelkie włókienka mogą zaburzyć wynik końcowy danego badania. Czyste i suche szkło przechowujemy w szczelnych i zamykanych szafkach do których nie dostaną się żadne pyłki ani kurz. Jeżeli zostaną zachowane wszystkie zasady dotyczące czyszczenia szkła laboratoryjnego, to możemy mieć pewność że wszystkie analizy będą przebiegać prawidłowo.