22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Firma Anchem Plus, wyłączny dystrybutor firmy Restek, oferuje zestawy QuEChERS

Co to jest QuEChERS?

QuEChERS to technika przygotowania próbki, która znacznie upraszcza analizę pozostałości pestycydów przy użyciu technik chromatografii. Jest ona szybka, łatwa, tania, skuteczna, solidna i bezpieczna.

QuEChERS postrzegany jest jako proces dwuetapowy: Pierwszym etapem jest ekstrakcja, podczas której interesujące anality są ekstrahowane z próbki. Drugim etapem jest oczyszczanie, w którym z ekstraktu usuwane są potencjalne zanieczyszczenia. Istnieje wiele metod QuEChERS, które pomagają zapewnić efektywną ekstrakcję różnych typów związków. Chociaż metody te różnią się w zależności od analizowanych substancji, ogólny proces QuEChERS przebiega w ten sam sposób.

Ogólny przegląd dwóch etapów techniki QuEChERS producenta Restek:

Etap 1: Ekstrakcja próbki

Interesujące nas anality są ekstrahowane z próbki poprzez dodanie rozpuszczalnika organicznego i mieszaniny soli (Q-sep QuEChERS Extraction Salts). Sole zwiększają wydajność ekstrakcji i umożliwiają oddzielenie normalnie mieszającego się rozpuszczalnika organicznego od wody w próbce. Mieszanina jest wstrząsana, aby wspomóc ekstrakcję. Następnie stosuje się wirowanie w celu oddzielenia fazy organicznej od fazy wodnej i stałych składników próbki, co pozwala na łatwe pobieranie ekstraktu. Na tym etapie dodaje się zwykle wzorce wewnętrzne. Należy pamiętać, że niniejsze instrukcje stanowią jedynie ogólne wytyczne. Optymalne wyniki można uzyskać, ustawiając parametry, takie jak pH, czas ekstrakcji i warunki wirowania podczas opracowywania metody dla konkretnych analitów i matryc próbek.

Etap 2: Oczyszczanie próbki

Ekstrakt rozpuszczalnika organicznego z etapu 1 jest oczyszczany za pomocą dyspersyjnego medium ekstrakcyjnego fazy stałej (Q-sep QuEChERS dSPE Tubes). Cukry, kwasy tłuszczowe, kwasy organiczne, pigmenty, lipidy i inne potencjalne zanieczyszczenia mogą być również ekstrahowane w etapie 1, w zależności od badanej próbki. Etap 2 oferuje szereg opcji oczyszczania, które można dobrać tak, aby spełnić wymagania dla konkretnej próbki.

W naszej ofercie znajdą Państwo produkty QuEChERS firmy Restek, Macherey Nagel oraz Thermo Scientific.

Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o informacje na kontakt@anchemplus.pl – istnieje możliwość otrzymania bezpłatnych próbek wybranych produktów: Extraction Salt oraz dSPE Cleanup of Sample Extracts