22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Dejonizacja wody w laboratoriach. Jak przebiega proces dejonizacji?

Bez względu na to, w jakiej branży pracujemy na co dzień, zwykle ważne, by wykonywana przez nas praca była wykonywana porządnie i profesjonalnie. Ma to bardzo istotne znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy pracujemy w laboratorium, gdzie wszelkie pomiary oraz inne efekty naszej pracy muszą być bardzo dokładne i poprawne. Żeby tak było, ważne są dwa kluczowe aspekty – nasza wiedza oraz doświadczenie, a także odpowiedni sprzęt. Są to aspekty ważne nie tylko przy tych trudniejszych pracach laboratoryjnych, lecz również i przy tych prostszych, jak na przykład dejonizacja wody.

W jaki sposób dejonizuje się wodę?

W celu otrzymania wody dejonizowanej najczęściej używa się specjalnych dejonizatorów, których zadaniem jest wymienianie obcych jonów na jony wodorotlenowe oraz wodorowe. Jonizatory działają poprzez oczyszczanie wody na wiele różnych sposobów, dzięki którym woda ostatecznie wyzbyta jest obcych jonów. Wykorzystują do tego między innymi podwójną wymianę jonową, odwróconą osmozę, utlenianie fotomechaniczne czy także filtrację sedymentacyjną.

Czym dejonizowana jest woda?

Woda dejonizowana to taka woda, z której zostały usunięte wszelkie obce jony. Żeby otrzymać taką wodę, wystarczy mieć do tego odpowiedni sprzęt, czyli tak zwany dejonizator. Wodę dejonizowaną można określić na trzy różne sposoby, które wyznaczają jej czystość. Nazywamy to trzema klasami czystości. Woda dejonizowana, której jakość jest najwyższa, to taka woda, w której nie ma żadnych zanieczyszczeń koloidalnych jonowych, organicznych oraz rozpuszczonych, a jej maksymalna przewodność elektryczna właściwa, mierzona w 25°C, wynosi 0.1µS/cm.

Drugą klasą czystości określamy wodę dejonizowaną, w której zanieczyszczenia nieorganiczne występują w bardzo małych ilościach. Jeżeli chodzi o jej maksymalną przewodność elektryczną właściwą, mierzoną w 25°C, wynosi ona dokładnie 1µS/cm. Kolejna klasa czystości przewiduje maksymalną przewodność elektryczną właściwą wody dejonizowanej w 25°C wynoszącą 5µS/cm. Jest to taka woda, która może posłużyć do tak zwanych zastosowań ogólnych w pracach analitycznych.

Czy wybór odpowiedniego dejonizatora ma znaczenie?

Mimo iż wodę dejonizowaną można otrzymać na różne sposoby, to wybór konkretnego sprzętu, który będzie nam w tym pomagał, jest bardzo ważny. Przede wszystkim przy wyborze urządzenia warto zwracać uwagę nie tylko na cenę samego produktu, ale również na koszty jego eksploatacji, a także jego klasę, która może nawet niekiedy decydować o wynikach odczytów. Niezmiernie ważne jest również, by nasze urządzenie poprawnie odczytywało pomiary, a dodatkowo także, by z kolei pomiary te były spójne z pomiarami wykonywanymi przez inne urządzenia. Podczas wybierania konkretnego urządzenia, z którym będziemy pracować, powinniśmy brać pod uwagę również bardzo wiele innych aspektów, takich jak chociażby wielkość urządzenia, która ma czasami bardzo spore znaczenie, gdyż na przykład przy nieodpowiedniej eksploatacji zbyt małe urządzenie może powodować większe koszty.