22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

Czym są chromatografy cieczowe?

Chromatografy cieczowe to instrumenty używane do rozdzielania i identyfikacji substancji w próbce

Jest to bardzo czuła technika analityczna, która stosuje zasady chromatografii do cieczy. Chromatograf cieczowy składa się z trzech części: systemu dostarczania rozpuszczalnika, kolumny separacyjnej i detektora. Roztwór próbki jest wprowadzany do systemu dostarczania rozpuszczalnika, gdzie jest rozdzielany za pomocą działania kapilarnego przez kolumnę separacyjną. Rozdzielone składniki próbki przechodzą przez detektor, który generuje sygnał elektroniczny proporcjonalny do stężenia każdego składnika.

Chromatografia cieczowa (LC) jest techniką w chemii analitycznej służącą do rozdzielania związków w mieszaninie poprzez ich przemieszczanie przez rurkę lub kolumnę wypełnioną substancją stacjonarną (fazą stacjonarną).

Metoda ta rozdziela cząsteczki w zależności od ich wielkości, polarności i powinowactwa do określonego materiału (substancji) fazy stacjonarnej. LC może być stosowana do rozdzielania mieszanin dużych cząsteczek, które nie mogą być łatwo rozdzielone innymi metodami fizycznymi, takimi jak destylacja lub krystalizacja, lub gdy wymagana jest złożona synteza organiczna.

Technika ta została opracowana w 1960 roku przez Michaiła Cweta i Martina Sokołowa, którzy byli pracownikami naukowymi Uniwersytetu Moskiewskiego

Swoje odkrycia opublikowali w 1962 roku. Ich praca znacznie poszerzyła nasze zrozumienie podstawowych zasad chromatografii i umożliwiła opracowanie wielu różnych rodzajów instrumentów opartych na tych zasadach.

Istnieją dwa główne rodzaje chromatografii cieczowej:

Wysokosprawna chromatografia cieczowa i zwykła chromatografia cieczowa. Pierwsza z nich ma wyższą rozdzielczość (zdolność do rozdzielania blisko spokrewnionych substancji) niż druga, ale wymaga bardziej złożonych instrumentów i jest droższa niż chromatografia cieczowa o normalnych parametrach (NPLC). NPLC nadaje się do większości rutynowych analiz, ponieważ jest tańsza i łatwiejsza w użyciu niż metody HPLC, ale może nie być tak precyzyjna jak metody HPLC.

Instrument LC można podzielić na dwie główne części: kolumnę separacyjną (kolumnę analityczną) oraz detektor. Kolumna separacyjna rozdziela mieszaninę w oparciu o właściwości fizyczne, takie jak rozmiar lub ładunek. Detektor wykrywa rozdzielone związki w oparciu o ich właściwości fizyczne, takie jak absorpcja UV lub emisja fluorescencji.

Chromatografia cieczowa jest czułą techniką, która pozwala nam wykryć i zidentyfikować nawet śladowe ilości związków w złożonych mieszaninach.

Stosowana jest w wielu dziedzinach chemii, w tym:

  • Mikrobiologii – do wykrywania patogenów lub innych organizmów
  • Kryminalistyce – do wykrywania narkotyków i innych substancji chemicznych w płynach ustrojowych
  • Farmakologia – aby określić, jakie leki są obecne w próbkach od pacjentów
  • Nauka o żywności – aby analizować produkty spożywcze pod kątem zanieczyszczeń.