Dozownik strzykawkowy

Czym jest Dozownik Strzykawkowy?

Dozownik strzykawkowy jest urządzeniem wydzielającym w konkretnie zadanych porcjach (tak zwanych dozach) materiał lub czynnik. Samo odmierzenie danej porcji może odbywać się objętościowo, wagowo czy też z uwzględnieniem czasu. Dozowniki są dość powszechnie stosowane w przemyśle laboratoryjnym czy też medycynie.

Konstrukcja dozowników strzykawkowych gwarantuje wysoką dokładność i powtarzalność dozowanych dawek, bez względu na charakter i lepkość dozowanych substancji.

Dozowniki strzykawkowe są też niezbędne w procesie chromatografii, gdzie ich podstawowym celem jest wprowadzenie próbki do kolumny. Uzyskanie bowiem na początku każdego procesu chromatograficznego wąskiego pasma próbki jest niezwykle ważne dla uzyskania najlepszego efektu rozdzielenia.

  dozownik strzykawkowy

  Potrzebujesz pomocy lub szczegółów oferty Dozowników Strzykawkowych?

  Skontaktuj się z nami – pomożemy i zaproponujemy indywidualną ofertą

  Dozowniki strzykawkowe w AnchemPlus!

  Pośród kapilarnej chromatografii gazowej wyróżnia się zasadniczo cztery podstawowe typy dozowników:

  • z dzieleniem strumienia gazu
  • bez dzielenia strumienia gazu
  • bezpośrednie typu „Megabore”
  • dozujące bezpośrednio na kolumnę

  podobnie i tak naprawdę zmiana kilku parametrów wystarcza, by je nawzajem przekształcać. Powszechnie przyjęło się nazywać je dozownikami z podziałem i bez podziału strumienia próbki. Co istotne, to fakt, iż do każdego rodzaju próbek dobrać można odpowiedni dozownik, a dla niektórych próbek odpowiednie mogą być dwa lub nawet więcej dozowników.

  Działanie dozowników z dzieleniem i bez dzielenia strumienia gazu nośnego (jak i też dozownika bezpośredniego typu „Megabore”) tak naprawdę polega na odparowaniu próbki. Sama próbka podczas odparowania ulega rozproszeniu. Z uwagi na to, iż zdecydowana większość próbek jest rozpuszczana w rozpuszczalnikach, stąd też pary próbki zawierają pary rozpuszczalników.

  Podczas trwania procesu odparowania próbki, nie wszystkie jej składniki odparowują z taką samą szybkością. Okazuje się bowiem, iż związki o dużej lotności odparowują szybciej, aniżeli mniej lotne związki. Z uwagi na to, iż czas na odparowanie próbki jest ograniczony, zatem zdarza się sytuacja, gdy nie wszystkie związki zdążą odparować. Z kolei do kolumny wprowadzane są tylko te związki, które odparowały, więc tylko część każdego ze związków finalnie trafi do kolumny, na korzyść związków lotnych. Takie zjawisko nazywane jest dyskryminacją związków dozowanych.

  Sam rozmiar tejże dyskryminacji zależy w głównej mierze od lotności związków, parametrów stosowanego dozownika i techniki dozowania. Samej dyskryminacji nie uda się wyeliminować, lecz przez odpowiednie dobranie parametrów dozownika i zastosowanie właściwej techniki dozowania, dyskryminowana ilość każdego związku może być taka sama przy każdym dozowaniu.