22 350 77 07
kontakt@anchemplus.pl

SepLine-S

Automatyczny system SPE SepLine-S powstał z połączenia techniki ekstrakcji ciecz-ciało stałe i chromatografii cieczowej. Jest używany głównie w przygotowaniu próbek, ich oczyszczaniu i zatężaniu. Precyzyjna kontrola przepływu, dobra powtarzalność, technologia uszczelniania niskim ciśnieniem i separacja pęcherzykiem powietrza sprawia, że system ten jest szeroko stosowany w analizach żywności, środowiskowych, farmaceutycznych czy petrochemicznych.

Dostępne są urządzenia z jednym lub dwoma kanałami, w pełni automatycznie wykonujące kondycjonowanie sorbentu, retencję próbki, przemywanie i suszenie złoża oraz elucję analitu.