Spektrometry SIFT

VOICE200 ULTRA

Selected ion flow tube mass spectrometry (SIFT-MS) jest formą bezpośredniej spektrometrii masowej, która analizuje lotne związki organiczne (LZO) w powietrzu z typowymi granicami wykrywalności na poziomie części na trylion (objętościowo: pptv). Analizę ilościową w czasie rzeczywistym uzyskuje się poprzez zastosowanie precyzyjnie kontrolowanej miękkiej jonizacji chemicznej oraz wyeliminowanie przygotowania próbki, wstępnego zatężania i chromatografii.

SIFT-MS wykorzystuje ultra miękką, precyzyjnie kontrolowaną jonizację chemiczną (CI) połączoną z detekcją spektrometrii mas do szybkiego oznaczania ilościowego LZO i gazów permanentnych o niskich stężeniach do części na trylion objętości (pptv).

Miękka jonizacja chemiczna w SIFT-MS jest stosowana bardzo precyzyjnie, dzięki czemu zapewnia niezrównaną selektywność wśród technik bezpośredniej spektrometrii masowej.

W instrumentach Syft stosuje się osiem chemicznych reagentów jonizacji: H3O +, NO +, O2 +, O–, O2–, OH–, NO2– i NO3–. Tych osiem jonów reaguje z analitami LZO i gazami nieorganicznymi w bardzo dobrze kontrolowanych reakcjach jonowych, ale nie reagują z głównymi składnikami powietrza (N2, O2 i Ar).. Dzięki temu SIFT-MS może analizować powietrze na poziomach śladowych i ultra-śladowych bez wstępnego zatężania.

Wymienione cechy techniczne (w tym precyzyjna kontrola jonizacji i eliminacja kolumny chromatograficznej) pozwoliły technologom Syft na opracowanie komercyjnych instrumentów o wysokich zaletach użytkowych i integracji w porównaniu z innymi technikami bezpośredniej spektrometrii mas i GC-MS.

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu